© Tribe all rights reserved - Tribe is part of the NSG AB group  info(at)thetribe.nu +46(0)8-54131599

Tribe hjälper organisationer, grupper och ledare att utvecklas, att bli högpresterande och samtidigt etablera stabil värdegrund för en kulturdriven organisation

De kollektiva färdigheterna och kompetenserna hos medlemmarna i Tribe understöds av smarta verktyg, tåliga och stabila processer för att erbjuda individens och gruppens utveckling till massorna

"there is no hope of creating a better world without a deeper scientific insight into the functions of leadership and culture and of other essentials of group life"

                                                    Kurt Lewin - 1890-1947