© Tribe all rights reserved - Tribe is part of the NSG AB group  info(at)thetribe.nu +46(0)8-54131599

Konflikt - lösning

Ordet "konflikt" kan vara starkt värdeladdat för många, ofta negativt. Det behöver det inte vara

En konflikt kan vara en markör för begynnande positiv utveckling men det kan också ha en annan grund. Konflikten som markör innebär ett vägskäl för en organisations framtida förutsättningar till att utvecklas. Valet av väg kan vara avgörande. Olösta konflikter på arbetsplasen kostar alla parter höga emotionella och faktiska belopp. Det finns goda skäl att lösa dom

Den enklaste definitionen av en konflikt är när någons behov blockeras av något eller någon.  Inte sällan är omständighetrna betydligt mer invecklade

Den goda nyheten är att de flesta arbetsplatskonflikter går att lösa, vi  använder mycket hjärta och hjärna i vår process och uppnår goda resultat på kort tid

Kontakta oss för samtal kring hur vi kan hjälpa er lösa era arbetsplatskonflikter