© Tribe all rights reserved - Tribe is part of the NSG AB group  info(at)thetribe.nu +46(0)8-54131599

Medarbetarskap & Grupputveckling

Vi leds av det forskningsarbete som drivits sedan sekelskiftet av Wilfred Bion, Bruce Tuckman, Will Schutz (FIRO) m.fl  och som under de senaste 20 åren integrerats av Dr. Susan Wheelan till ”the Integrated Model for Group Development”, IMGD.

Den praktiska processen vilar på en vetenskapligt validerad mätmetod att fastställa vilket stadie på skalan av utveckling en grupp befinner sig. Metoden heter GDQ, ”group development questionaire” och är en del i IMGD.

Vår metodik för utveckling av grupper omfattar även ett webbaserat stödsystem vilket medför stora fördelar genom att det låter gruppen utvecklas i en verklig miljö med verkliga utmaningar som en del i det dagliga arbetet. Grupputveckling kan nu ske till väsentligt lägre kostnader och samtidigt nå längre ut i organisationen än någonsin tidigare.  Det är högst sannolikt att den ökade effektiviteten i gruppen medför en gynnsam påverkan på lönsamhet. Men, kanske allra viktigast, de humanistiska vinsterna är väsentliga.

Läs mer här; wikipedia

Kontakta oss för samtal kring hur vi kan hjälpa er utveckla medarbetarskapet.

Ladda hem vår flyer om vår grupputvecklingsprocess här