© Tribe all rights reserved - Tribe is part of the NSG AB group  info(at)thetribe.nu +46(0)8-54131599

Strength Development Inventory

SDI är ett verktyg och en process för i första hand för personlig utveckling men kan också tillämpas för grupper. Vi  genomför kartläggningar, teoretisk genomgång samt övningar som effektivt ökar förståelse för hur vi kan bli bättre på att arbeta i grupper. SDI är en utmärkt start på vår grupputvecklingsprocess

SDI är en metodik som vilar på forskaren Elias Porters vetenskapliga livsverk vilket utmynnade i RAT, Relations Awareness Theory. RAT vilar på fyra teser, den första att vårt beteende syftar till att stärka självkänslan, den andra är att det finns två tillstånd vi söker detta, den tredje är att överdrivna personliga styrkor kan uppfattas som svaghet, samt den fjärde tesen är att vi tolkar omvärden med filter.

SDI kan användas för egenutveckling eller som del i utveckling av en grupp vilket då ger gruppen verktyg för att förstå varandras behov och uttryckssätt.

Läs mer om RAT här

Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa er utveckla era medarbetare med hjälp av SDI