© Tribe all rights reserved - Tribe is part of the NSG AB group  info(at)thetribe.nu +46(0)8-54131599

Ledarutveckling & Coaching

Inom ramen för vår metodik för ledarutveckling innefattar detta coaching med stöd av SDI och ett personligt webbaserat verktyg som till del använder bland annat 360 feedback på en effektivt sätt.

Vår uppfattning är att ett genuint ledarskap bottnar i hög självkänsla och reflektion och att många kan kan utveckla denna egenskap varför även detta ingår i vårt process.  

Att bli ledare innebär ett implicit ansvar att se till att, inom gruppen som leds, tillse att visa acceptans, empati, omtanke samt respekt och att inte värdera andra. Sammantaget med tydliga ramar och struktur uppnås ett relationsorienterat ledarskap

Kontakta oss för samtal kring dina behov av coaching och ledarutveckling